De Ombudsman van Curaçao, de heer Keursly Concincion, organiseerde op 30 september 2022 een rondetafelgesprek over armoede in Curaçao. Aan dit gesprek namen veel lokale organisaties deel die zich in de praktijk inspannen om sociale problemen in Curaçao te bestrijden. 

Tijdens dit gesprek spraken de deelnemers onder meer over hoe de samenwerking tussen de verschillende organisaties kon worden verbeterd om de effectiviteit van de hulp aan de kwetsbare burger te verbeteren. Verder is uitgebreid gesproken over mogelijke oplossingen om armoede te bestrijden en te voorkomen, zoals betere opvoeding en scholing van jongeren en een intensieve coaching van volwassenen om hen te leren hoe op verantwoorde wijze om te gaan met de financiële middelen die zij tot hun beschikking hebben.  

Eén van de belangrijkste conclusies uit het rondetafelgesprek was dat er de laatste jaren al vele rapporten zijn geschreven over de bestrijding van armoede, en dat de tijd is gekomen om concrete acties te ondernemen. De Ombudsman heeft een verslag opgesteld van het rondetafelgesprek en zal dit aanbieden aan de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, met het doel om met de minister van gedachten te wisselen over de aanbevelingen die in het gesprek van 30 september 2022 naar voren zijn gekomen.