De Ombudsman van Curaçao

De Ombudsman van Curaçao

Defensor di Pueblo di Kòrsou

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.

Ga naar online verzoekschrift

Staatsrechtelijke positie

De Ombudsman bekleedt op nationaal niveau een door de wet vastgestelde positie en heeft een toezichthoudende taak. Door de vermelding van de Ombudsman in artikel 71 van de Staatsregeling van Curaçao, is aan het instituut van de Ombudsman de status van Hoog College van Staat toegekend.

Lees meer over de Ombudsman

De Ombudsman ambieert een publieke sector die op integere, effectieve, transparante en verantwoordelijke wijze functioneert. Lees meer

Rapporten Zorgbrieven

Nieuws

  • Aanbieding Ontwerplandsverordening toegang tot schoon drinkwater

    De Ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, heeft op 18 november 2022 een ontwerplandsverordening ingediend bij de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, mevrouw mr. Ruthmilda Larmonie-Cecila, die als doel heeft het versterken van het recht van burgers op toegang tot schoon drinkwater.

  • Workshop Ombudsman over openbaarheid van bestuur

    De Ombudsman van Curaçao, de heer Keursly Concincion, heeft op 14 oktober 2022 een workshop georganiseerd in het Avila Hotel over het onderwerp openbaarheid van bestuur. De workshop was bestemd voor medewerkers van de publieke sector en vond plaats van 10.00 uur ‘s morgens tot 4.00 uur ’s middags.

  • Rondetafelgesprek over armoede in Curaçao

    De Ombudsman van Curaçao, de heer Keursly Concincion, organiseerde op 30 september 2022 een rondetafelgesprek over armoede in Curaçao. Aan dit gesprek namen veel lokale organisaties deel die zich in de praktijk inspannen om sociale problemen in Curaçao te bestrijden.

Meer nieuws