De Ombudsman van Curaçao

De Ombudsman van Curaçao

Defensor di Pueblo di Kòrsou

Klacht indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.

Ga naar online verzoekschrift

Staatsrechtelijke positie

De Ombudsman bekleedt op nationaal niveau een door de wet vastgestelde positie en heeft een toezichthoudende taak. Door de vermelding van de Ombudsman in artikel 71 van de Staatsregeling van Curaçao, is aan het instituut van de Ombudsman de status van Hoog College van Staat toegekend.

Lees meer over de Ombudsman

De Ombudsman ambieert een publieke sector die op integere, effectieve, transparante en verantwoordelijke wijze functioneert. Lees meer

Rapporten Zorgbrieven

Nieuws

 • Aanbieding Jaarverslag 2021

  Op 27 juni 2022 diende de Ombudsman van Curaçao zijn jaarverslag in over het jaar 2021 bij de Voorzitter van de Staten van Curaçao.

  Aanbieding Jaarverslag 2021
 • Ombudsman bezorgd

  De Ombudsman van Curaçao heeft via de lokale media met bezorgdheid kennisgenomen van verschillende gevallen, waarin minderjarigen seksueel zijn misbruikt.

 • Enquête kinderrechten

  In het jaar 2020 hebben de Staten van Curaçao een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om een Kinderombudsman voor Curaçao te benoemen.

Meer nieuws