Op deze website maken we gebruik van Cookies. Zo kunnen we bijhouden hoeveel mensen onze website bezoeken en welke onderdelen veel worden bekeken. Deze informatie gebruiken we om onze informatievoorziening verder te verbeteren.

Lees hoe wij omgaan met uw privacy

Beschikbare talen:

De Ombudsman van Curaçao

De Ombudsman van Curaçao

Defensor di Pueblo di Kòrsou

Klacht indienen

Iedereen mag de Ombudsman vragen om een onderzoek te starten over een handelen of nalaten van de overheid.

Ga naar online verzoekschrift

De Ombudsman ambieert een publieke sector die op integere, effectieve, transparante en verantwoordelijke wijze functioneert. Lees meer

Rapporten Zorgbrieven

  • Aanbieding Ontwerplandsverordening Klachtenregeling Curaçao 2022

    De Ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, heeft op 20 december 2022 een ontwerplandsverordening ingediend bij de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, de heer mr. Ornelio Martina, waarin voorgesteld wordt om transparante en uniforme regels vast te stellen voor de wijze waarop de overheid haar eigen klachten intern behandelt.

  • Koninkrijksconferentie 2022

    Op dinsdag 29 november 2022 hebben de Ombudsmaninstituten van het Koninkrijk samen een conferentie georganiseerd over het thema armoede. Tijdens de conferentie is voornamelijk stilgestaan bij de armoede in het Caribische deel van het Koninkrijk.

  • Aanbieding Ontwerplandsverordening toegang tot schoon drinkwater

    De Ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, heeft op 18 november 2022 een ontwerplandsverordening ingediend bij de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, mevrouw mr. Ruthmilda Larmonie-Cecila, die als doel heeft het versterken van het recht van burgers op toegang tot schoon drinkwater.