De inhoud is geladen.

De Ombudsman van Curaçao

Klacht indienen

Iedereen mag de Ombudsman vragen om een onderzoek te starten over een handelen of nalaten van de overheid.

Ga naar online verzoekschrift

De Ombudsman ambieert een publieke sector die op integere, effectieve, transparante en verantwoordelijke wijze functioneert. Lees meer

Rapporten Zorgbrieven