Op deze website maken we gebruik van Cookies. Zo kunnen we bijhouden hoeveel mensen onze website bezoeken en welke onderdelen veel worden bekeken. Deze informatie gebruiken we om onze informatievoorziening verder te verbeteren.

Lees hoe wij omgaan met uw privacy

De Ombudsman van Curaçao

De Ombudsman van Curaçao

Defensor di Pueblo di Kòrsou

Klacht indienen

Iedereen mag de Ombudsman vragen om een onderzoek te starten over een handelen of nalaten van de overheid.

Ga naar online verzoekschrift

De Ombudsman ambieert een publieke sector die op integere, effectieve, transparante en verantwoordelijke wijze functioneert. Lees meer

Rapporten Zorgbrieven

  • Contactinformatie Bureau Ombudsman

    Met ingang van 18 december 2023 zal het Bureau van de Ombudsman zijn diensten op een nieuw adres verlenen.

  • Aanbieding jaarverslag 2022 Ombudsman

    Op 11 juli 2023 diende de Ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, zijn jaarverslag in over het jaar 2022 bij de Voorzitter van de Staten van Curaçao, mevrouw Charetti America-Francisca. Met dit jaarverslag informeert de Ombudsman de Staten in hoofdlijnen over de werkzaamheden die het instituut in het jaar 2022 heeft verricht.

  • Aanbieding Ontwerplandsverordening Klachtenregeling Curaçao 2022

    De Ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, heeft op 20 december 2022 een ontwerplandsverordening ingediend bij de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, de heer mr. Ornelio Martina, waarin voorgesteld wordt om transparante en uniforme regels vast te stellen voor de wijze waarop de overheid haar eigen klachten intern behandelt.