Verzoekschrift indienen

Een ieder heeft het recht de Ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen.

U kunt uw verzoekschrift digitaal invullen, uitprinten en meenemen.

Open het verzoekschrift