• Tijdelijke contactinformatie Bureau Ombudsman

  De verhuizing van het Bureau van de Ombudsman naar een nieuw pand gaat door. Tijdens deze overgangsperiode zullen de werkzaamheden van het Bureau van de Ombudsman worden voortgezet op Pos Cabai Office Park unit 5.

 • Aanbieding jaarverslag 2022 Ombudsman

  Op 11 juli 2023 diende de Ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, zijn jaarverslag in over het jaar 2022 bij de Voorzitter van de Staten van Curaçao, mevrouw Charetti America-Francisca. Met dit jaarverslag informeert de Ombudsman de Staten in hoofdlijnen over de werkzaamheden die het instituut in het jaar 2022 heeft verricht.

 • Aanbieding Ontwerplandsverordening Klachtenregeling Curaçao 2022

  De Ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, heeft op 20 december 2022 een ontwerplandsverordening ingediend bij de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, de heer mr. Ornelio Martina, waarin voorgesteld wordt om transparante en uniforme regels vast te stellen voor de wijze waarop de overheid haar eigen klachten intern behandelt.

 • Koninkrijksconferentie 2022

  Op dinsdag 29 november 2022 hebben de Ombudsmaninstituten van het Koninkrijk samen een conferentie georganiseerd over het thema armoede. Tijdens de conferentie is voornamelijk stilgestaan bij de armoede in het Caribische deel van het Koninkrijk.

 • Aanbieding Ontwerplandsverordening toegang tot schoon drinkwater

  De Ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, heeft op 18 november 2022 een ontwerplandsverordening ingediend bij de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, mevrouw mr. Ruthmilda Larmonie-Cecila, die als doel heeft het versterken van het recht van burgers op toegang tot schoon drinkwater.

 • Workshop Ombudsman over openbaarheid van bestuur

  De Ombudsman van Curaçao, de heer Keursly Concincion, heeft op 14 oktober 2022 een workshop georganiseerd in het Avila Hotel over het onderwerp openbaarheid van bestuur. De workshop was bestemd voor medewerkers van de publieke sector en vond plaats van 10.00 uur ‘s morgens tot 4.00 uur ’s middags.

 • Rondetafelgesprek over armoede in Curaçao

  De Ombudsman van Curaçao, de heer Keursly Concincion, organiseerde op 30 september 2022 een rondetafelgesprek over armoede in Curaçao. Aan dit gesprek namen veel lokale organisaties deel die zich in de praktijk inspannen om sociale problemen in Curaçao te bestrijden.

 • Ombudsman bezorgd

  De Ombudsman van Curaçao heeft via de lokale media met bezorgdheid kennisgenomen van verschillende gevallen, waarin minderjarigen seksueel zijn misbruikt.

 • Enquête kinderrechten

  In het jaar 2020 hebben de Staten van Curaçao een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om een Kinderombudsman voor Curaçao te benoemen.