Geschiedenis

De grondslag van het instituut van de Ombudsman is formeel gelegd door middel van de inwerkingtreding van de Eilandsverordening, houdende de instelling van een ombudsfunktionaris voor het eilandgebied Curaçao [A.B. 2001, no. 69]. Deze eilandsverordening is vastgesteld door het eilandgebied Curaçao dat toen nog deel uitmaakte van het Land Nederlandse Antillen. Bij de opheffing van het Land Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010, werd het instituut van de Ombudsman verankerd in de Staatsregeling van Curaçao, waardoor het de status verkreeg van een Hoog College van Staat. De werkzaamheden van het instituut van de Ombudsman zijn sindsdien nader uitgewerkt in de Landsverordening ombudsman [A.B. 2010, no. 87].

Hieronder een overzicht van de ambtsdragers die het ambt van Ombudsman hebben bekleed:

De Ombudsman van Curacao

De heer Keursly R. Concincion        27 oktober 2015 – heden

Mevrouw Alba M.T. Martijn LL.M      30 juni 2009 – 30 juni 2015

De heer Frederik (Fred) Wiel LL.M     29 april 2003 – 29 april 2009