De Ombudsman van Curaçao, de heer Keursly Concincion, heeft op 14 oktober 2022 een workshop georganiseerd in het Avila Hotel over het onderwerp openbaarheid van bestuur. De workshop was bestemd voor medewerkers van de publieke sector en vond plaats van 10.00 uur ‘s morgens tot 4.00 uur ’s middags.

Tijdens de workshop is onder meer het belang benadrukt van de openbaarheid van bestuur voor het democratische functioneren van onze gemeenschap. In dit verband is ook aandacht besteed aan het feit dat bestuurlijke informatie beschikbaar moet zijn voor eenieder die hierom vraagt.

De deelnemers hebben uitgebreid informatie ontvangen over de ‘Landsverordening openbaarheid van bestuur Curaçao’, die de wettelijke regeling is waarin de basisregels staan die betrekking hebben op de openbaarheid van bestuur in Curaçao. Onder begeleiding van de deskundige die door de Ombudsman is ingeschakeld om de workshop te verzorgen, konden de deelnemers daarna met de landsverordening aan de slag om te kijken hoe deze in de praktijk kan worden toegepast.

Aan het eind van de workshop konden de deelnemers genieten van een sociale bijeenkomst.