De Ombudsman is een Hoog College van Staat dat verankerd is in artikel 71 van de Staatsregeling van Curaçao. De Ombudsman houdt toezicht op de behoorlijkheid van gedragingen van bestuursorganen. Een Hoog College van Staat heeft staatsrechtelijk een onafhankelijke positie ten opzichte van de overheid. Deze onafhankelijke positie komt onder meer tot uiting in het feit dat een Hoog College van Staat zelfstandig over zijn eigen begroting beslist en geen voorafgaande toestemming nodig heeft van de overheid.