De Ombudsman bekleedt op nationaal niveau een door de wet vastgestelde positie en heeft een toezichthoudende taak. Door de vermelding van de Ombudsman in artikel 71 van de Staatsregeling van Curaçao, is aan het instituut van de Ombudsman de status van Hoog College van Staat toegekend. Een College van Staat heeft een staatsrechtelijke onafhankelijke positie, een eigen begroting en een toezichthoudende en/of adviserende functie ten opzichte van de overheid.