Prosedura

Tur hende tin e derechi pa pidi Defensor di Pueblo hasi un investigashon riba e manera ku un órgano atministrativo a komportá su mes den un sierto asuntu kontra un persona natural of un koperativa. Na momentu ku un petishon wòrdu entregá e Defensor di Pueblo ta hasi un chekeo promé pa wak si a kumpli ku tur rekisito formal promé ku trata e petishon aki.

Un petishon ta drenta na e Ofisina di Defensor di Pueblo Kòrsou i ta wòrdu prosesá dor di un kolaboradó di e Ofisina. Na promé lugá e kolaboradó ku ta atendé e petishon ta kontrolá si e petishon ta kumpli ku tur e rekisitonan formal en kuantu e kontenido i e prosedimentu siguí. Den e kaso aki ta wòrdu referí na artíkulo 12, di tres i di kuater párafo di e Ordenansa Nashonal di Defensor di Pueblo i e artíkulonan 14 i 15.

Konforme artíkulo 12, di ocho párafo, e outor di e petishon ta wòrdu informá denter di trinta (30) dia tokante e tratamentu di e petishon. Si ta trata di un kaso di artíkulo 14 of artíkulo 15, konforme artíkulo 16, promé párafo di e ordenansa nashonal, mas pronto ku ta posibel e Defensor di Pueblo ta hasi menshon por eskrito di e asuntu aki. Pa motibu di e término ‘mas pronto ku ta posibel’ e periodo denter di kua mester avisá en todo kaso ta ménos ku 30 dia.

E órgano atministrativo ta wòrdu poné na altura di e petishon entregá i ta haña chèns pa reakshoná riba esaki (oral of por eskrito segun opshon di e Defensor di Pueblo). Den práktika semper e órgano atministrativo ta haña e oportunidat pa reakshoná promé por eskrito. E aviso ta tuma lugá dor di ofresé e petishon, kompañá ku un resúmen di e petishon aki manera formulá dor di e kolaboradó ku a trata e kaso. E oferta por wòrdu kompañá dor di preguntanan konkreto i of un petishon pa duna informashon adishonal si esaki ta na interes di e investigashon. Den e karta kaminda e petishon ta wòrdu presentá na e órgano atministrativo, e Defensor di Pueblo ta indiká denter di kuantu tempu ta ferwagt un reakshon di e órgano atministrativo. Generalmente ta mantené un periodo di seis (6) siman.

E reakshon di e órgano atministrativo ta wòrdu presentá na e outor di e petishon pa un reakshon final si esaki ta favorabel pa e investigashon. E Defensor di Pueblo ta stipulá un periodo denter di kua e reakshon mester wòrdu risibí. Generalmente ta mantené un periodo di tres (3) siman. Si na interes di e investigashon ta sinti e nesesidat pa haña un reakshon di e órgano atministrativo riba e reakshon di e outor di e petishon, e órgano atministrativo ta haña chèns pa duna e reakshon aki. Aki tambe ta mantené un periodo di tres (3) siman. E prosedimentu aki por wòrdu ripití diferente biaha na interes di e investigashon kaminda ta sali for di e prinsipio ku tantu e outor komo e órgano atministrativo mester haña chènsnan igual pa reakshoná adekuado.

E Defensor di Pueblo por disidí, despues di pasa dor di e ròndu di skibi, na tene un oudiensha na interes di e investigashon, kaminda tur e interesadonan ta wòrdu invitá pa ser skuchá dilanti di otro of no. Den práktika e interesadonan, ku eksepshon di sirkunstanshanan abrumador, lo wòrdu skuchá den presensha di otro.

Di e informashon kolektá ta prepará un rapòrt di resultado preliminar ku ta wòrdu presentá na tur partido interesá pa duna komentario. E komentario ta wòrdu entrega den un tempu determiná dor di e Defensor di Pueblo. Generalmente e periodo duná ta seis (6) siman.

Finalmente e investigashon ta wòrdu konkluí ku un rapòrt den kua tur e resultadonan (konklushon i si ta nesesario rekomendashon) di e Defensor di Pueblo ta inkluí. E rapòrt aki ta wòrdu mandá pa tur interesado.

Hopi keho ta wòrdu resolvé por medio di un intervenshon di e Defensor di Pueblo. Esaki ta nifiká ku Defensor di Pueblo, den un kaso konkreto ta bai en buska di un solushon práktiko sin e prosedimentu formal ku ta resultá den un rapòrt. Un aktitut aktivo di e organisashon gubernamental ta esensial den e aserkamentu aki.