In het jaar 2020 hebben de Staten van Curaçao een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om een Kinderombudsman voor Curaçao te benoemen. Deze functionaris zal, samen met de Ombudsman van Curaçao, onder meer moeten controleren of de rechten van het kind voldoende gerespecteerd worden. 

Om deze taak te kunnen uitoefenen, wenst de Ombudsman van zowel jongeren als volwassenen te vernemen hoe zij zien dat het instituut zijn werkzaamheden zal moeten verrichten. Deze enquête is een eerste stap om de nodige informatie te kunnen krijgen. 

Klik hier voor de enquête