De Ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, heeft op 20 december 2022 een ontwerplandsverordening ingediend bij de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, de heer mr. Ornelio Martina, waarin voorgesteld wordt om transparante en uniforme regels vast te stellen voor de wijze waarop de overheid haar eigen klachten intern behandelt.

Het ontwerp is het resultaat van eerder tussen de Minister en de Ombudsman gemaakte afspraken, en heeft als hoofddoel het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de dienstverlening door de overheid aan de gemeenschap.

De ontwerplandsverordening zal nu het evaluatie & adviesproces doorlopen binnen het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.

Aanbieding Ontwerplandsverordening Klachtenregeling Curaçao 2022