Op 27 juni 2022 diende de Ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, zijn jaarverslag in over het jaar 2021 bij de Voorzitter van de Staten van Curaçao, mevrouw Charetti America-Francisca. Met dit jaarverslag informeert de Ombudsman de Staten in hoofdlijnen over de werkzaamheden die het instituut in het jaar 2021 heeft verricht, en wordt tevens verantwoording afgelegd over de in het jaar 2021 ontvangen begroting. 

In het jaar 2021 ontving de Ombudsman 785 verzoeken. Het overgrote deel van deze verzoeken had betrekking op het uitblijven van een reactie van de overheid op brieven en aanvragen die waren ingediend door de burger. Door middel van officiële, maar informele interventies, werd de meerderheid van deze verzoeken al in 2021 opgelost. 

  De drie ministeries waarover in 2021 de meeste verzoeken werden ontvangen waren:

  • Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning    [73]
  • Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn      [66]
  • Het Ministerie van Justitie                                                          [66]

  In het jaarverslag 2021 staat de Ombudsman stil bij diverse ontwikkelingen, zoals het feit dat de rapporten van het instituut nog steeds niet serieus genoeg worden genomen door de overheid. Dit was weer evident in het jaar 2021, aangezien de overheid tot nu toe op geen enkele van de 53 rapporten die in het jaar 2021 zijn uitgebracht heeft gereageerd. Om te illustreren dat deze handelwijze van de overheid echter niet nieuw is, besteedde de Ombudsman weer aandacht aan het in het jaar 2016 uitgebrachte rapport over de gevolgen van de introductie van het project Community Mailboxes. Op dit rapport is nog steeds geen reactie ontvangen, terwijl de overheid wel is doorgegaan met de uitvoering van het project. 

  Verder geeft de Ombudsman in het jaarverslag 2021 tekst en uitleg over het feit dat in 2021 niet kon worden begonnen met de werving en selectie van kandidaten voor het ambt van Kinderombudsman. De secundaire arbeidsvoorwaarden die bij dit ambt horen zijn immers nog steeds niet vastgesteld. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de rechten van het kind in onze gemeenschap.

  Tot slot informeerde de Ombudsman de Voorzitter van de Staten over twee wetsontwerpen waar het instituut mee bezig is. Het traject om deze wetsontwerpen op te stellen is gestart, nadat hierover constructief overleg is gevoerd met de overheid. Het eerste wetsontwerp heeft als doel het garanderen van het grondrecht op schoon drinkwater, en in het tweede ontwerp worden regels vastgesteld over de wijze waarop de overheid haar eigen klachten dient te behandelen, voordat deze bij de Ombudsman belanden. Beide wetsontwerpen zullen in het jaar 2022 bij de overheid worden ingediend. 

  Het jaarverslag 2021 van de Ombudsman is integraal verkrijgbaar hier.
   

  Aanbieding Jaarverslag 2021
  Aanbieding Jaarverslag 2021