De huidige organisatiestructuur van het Bureau Ombudsman is in 2017 vastgesteld. In deze structuur ziet de formatie van het Bureau er als volgt uit:

  • Secretaris van de Ombudsman/Hoofd Bedrijfsvoering (1)
  • Hoofd Juridisch Advies en Onderzoek (1)
  • Klachtbehandelaar (3)
  • Jurist (1)
  • Medewerker Management Ondersteuning (1)
  • Administratief medewerker (2)

Het Bureau van de Ombudsman telt thans, naast de Ombudsman, acht (9) medewerkers.